אודות

רישום לספרייה

רישום לספרייה והפקדת צ'ק בטחון

על פי חוק הספריות, הספרייה מעניקה שירות השאלה ללא תשלום. הספרייה אינה גובה דמי רישום או דמי מנוי שנתיים, אבל יש להפקיד צ'ק בטחון אשר יוחזר לך בכל עת שתרצה להפסיק את הקשר עם הספרייה.

ההנחיות למילוי צ'ק הביטחון:                            

בעת ההרשמה לספריה יש להצטייד ב : תעודת זהות, מספר טלפון ו/או נייד, כתובת דוא"ל לצורך פתיחת כרטיס קורא

הסכום הנקוב בצ'ק יהיה 100 שח'


- אין לכתוב על גבי ההמחאה את המילים צ'ק פקדון / צ'ק ביטחון
- אין למלא תאריך על גבי ההמחאה.
- בשורה לפקודת: יש לרשום את שם הקיבוץ : קיבוץ נוה אור.

 בתום ההרשמה יינתנו קוד כניסה וסיסמה אישית.

אנו מברכים אותך להצטרפותך לקהל קוראי הספרייה.